LBworld

LBworld jednoduše spojuje příležitosti

Prostřednictvím moderních digitálních technologií financujeme rozvoj a expanzi firem, které se věnují rozmanitým škálovatelným projektům se zaměřením na udržitelnost.

V počáteční fázi, kdy má firma již alespoň tzv. “proof of concept”, tedy hotový prototyp produktu, přichází v úvahu financování pomocí blockchainové technologie a vydání vlastního tokenu s užitnými funkcemi. Tyto funkce pak přináší vysoký potenciál poptávky po tokenu a příležitost pro zalistování na sekundárních trzích - tokenových burzách. Lidé, kteří pak s tímto tokenem na burzách obchodují přináší likviditu pro držitele tokenu, kteří si jej pořídili prostřednictvím LBworld v předprodeji. Tomuto druhu financování říkáme “tokenizace”.

Pro lepší pochopení principu předprodeje a vzniku zisku máte k dispozici případovou studii prvního úspěšně zvládnutého projektu Refork.

V další fázi, kdy má firma za sebou křehké počáteční stadium, přichází na řadu další nástroj pro financování expanze - “participace na úvěru”.

Tokenizace a participace na úvěru jsou dvě základní sady nástrojů, díky kterým se i vy můžete podílet na podpoře a růstu zdravých a potenciálně úspěšných firem.

Princip tokenizace

Jak vybíráme projekty pro financování

Kritéria posouzení a výběr podnikatelského projektu

Prostor pro funkční tokenomiku

Funkční tokenomikou se rozumí možnost reálného smysluplného využití tokenu, které má za cíl přirozeně vytvářet poptávku po něm. A tudíž zvyšovat jeho cenu a v konečném důsledku zisk pro držitele tokenu z předprodeje.

Udržitelnost

Ekonomická Společenská Environmentální

Životaschopnost a škálovatelnost obchodního modelu (přežije start a bude růst)
Byznys plán a osobnost zakladatele

Příklady utilitních funkcí

sleva – při platbě tokenem
platební – platba za produkty až do 100 %
customizace – za token možnost upravit produkt podle přání klienta
věrnostní – výhody při opakovaných nákupech a držení tokenů
komunitní – možnost účastnit se rozhodování o dalších krocích emitenta
transparentní – nesmazatelný zápis do blockchainu pro verifikaci původu, licenci, šarži výrobku

Funkce smartcontractu

Pálení

definovaná část tokenu se při návratu k emitentovi spálí

Airdrop

distribuce tokenu prostřednictvím blockchainu za marketingové aktivity nebo tzv. royalties (předem definované odměny za časný nákup nebo držení tokenu)

Tyto funkce rozhýbávají cirkulaci tokenu a poptávku po něm. Rostoucí poptávka spolu s pálením části tokenů snižuje objem tokenu k dispozici a zvyšuje jeho cenu.

Toto je základ pro úspěšný předprodej tokenu a tím efektivní fundraising.

Práce s tokenem od A do Z

vytvoření smartcontractu (vznik tokenu) + whitepaperu (definice charakteristik a funkcí tokenu)

 • spuštění webové prezentace projektu a uživatelského prostředí (registrační proces)

 • příprava předprodejní platformy pro pořízení a správu (kde se token poprvé objeví)​

 • spuštění a průběh předprodeje​

 • spuštění termínovaného vkladu pro token (stake/staking)​

 • úpis na prvních tokenových burzách (sekundární trh)​

 • marketing + market making tokenu (tvorba trhu)​

 • ziskový exit prvních klientů z předprodeje​

 • úpis na lepších tokenových burzách​

 • ziskový exit většiny klientů z předprodeje​

 • úpis na největších tokenových burzách​

 • globální obchodování na sekundárních trzích

 • umístění tokenu mezi TOP 200 kryptoměnami z hlediska objemu tržní kapitalizace

Princip participace

Participace na půjčce je nástroj financování, ve kterém úvěrující (LBworld) poskytne za předem jasně specifikovaných podmínek úvěr úvěrovanému (firma), následně tuto částku vybere od jednotlivých participantů (klientů), se kterými se opět podle předem deklarovaných podmínek podělí o výnos z takto poskytnutého úvěru.

Participant si sjedná svou participaci v klientské sekci LBbroker a dostane smlouvu o participaci s definovanými podmínkami výplaty úroků a jistiny.

Úvěry podléhající participaci se poskytují výlučně firmám v ziskové fázi za účelem financování expanze.