LBworld

LBworld jednoduše spojuje příležitosti

Prostřednictvím moderních digitálních technologií financujeme rozvoj a expanzi firem, které se věnují rozmanitým škálovatelným projektům se zaměřením na udržitelnost.

V počáteční fázi, kdy má firma již alespoň tzv. “proof of concept”, tedy hotový prototyp produktu, přichází v úvahu financování pomocí blockchainové technologie a vydání vlastního tokenu s užitnými funkcemi. Tyto funkce pak přináší vysoký potenciál poptávky po tokenu a příležitost pro zalistování na sekundárních trzích - tokenových burzách. Lidé, kteří pak s tímto tokenem na burzách obchodují přináší likviditu pro držitele tokenu, kteří si jej pořídili prostřednictvím LBworld v předprodeji. Tomuto druhu financování říkáme “tokenizace”.

Pro lepší pochopení principu předprodeje a vzniku zisku máte k dispozici případovou studii prvního úspěšně zvládnutého projektu Refork.

V další fázi, kdy má firma za sebou křehké počáteční stadium, přichází na řadu další nástroj pro financování expanze - “participace na úvěru”.

Tokenizace a participace na úvěru jsou dvě základní sady nástrojů, díky kterým se i vy můžete podílet na podpoře a růstu zdravých a potenciálně úspěšných firem.

Princip tokenizace

Jak vybíráme projekty pro financování

Kritéria posouzení a výběr podnikatelského projektu

Prostor pro funkční tokenomiku

Funkční tokenomikou se rozumí možnost reálného smysluplného využití tokenu, které má za cíl přirozeně vytvářet poptávku po něm. A tudíž zvyšovat jeho cenu a v konečném důsledku zisk pro držitele tokenu z předprodeje.

Udržitelnost

Ekonomická Společenská Environmentální

Životaschopnost a škálovatelnost obchodního modelu (přežije start a bude růst)
Byznys plán a osobnost zakladatele

Příklady utilitních funkcí

sleva – při platbě tokenem
platební – platba za produkty až do 100 %
customizace – za token možnost upravit produkt podle přání klienta
věrnostní – výhody při opakovaných nákupech a držení tokenů
komunitní – možnost účastnit se rozhodování o dalších krocích emitenta
transparentní – nesmazatelný zápis do blockchainu pro verifikaci původu, licenci, šarži výrobku

Funkce smartcontractu

Pálení

definovaná část tokenu se při návratu k emitentovi spálí

Airdrop

distribuce tokenu prostřednictvím blockchainu za marketingové aktivity nebo tzv. royalties (předem definované odměny za časný nákup nebo držení tokenu)

Tyto funkce rozhýbávají cirkulaci tokenu a poptávku po něm. Rostoucí poptávka spolu s pálením části tokenů snižuje objem tokenu k dispozici a zvyšuje jeho cenu.

Toto je základ pro úspěšný předprodej tokenu a tím efektivní fundraising.

Práce s tokenem od A do Z

vytvoření smartcontractu (vznik tokenu) + whitepaperu (definice charakteristik a funkcí tokenu)

 • spuštění webové prezentace projektu a uživatelského prostředí (registrační proces)

 • příprava předprodejní platformy pro pořízení a správu (kde se token poprvé objeví)​

 • spuštění a průběh předprodeje​

 • spuštění termínovaného vkladu pro token (stake/staking)​

 • úpis na prvních tokenových burzách (sekundární trh)​

 • marketing + market making tokenu (tvorba trhu)​

 • ziskový exit prvních klientů z předprodeje​

 • úpis na lepších tokenových burzách​

 • ziskový exit většiny klientů z předprodeje​

 • úpis na největších tokenových burzách​

 • globální obchodování na sekundárních trzích

 • umístění tokenu mezi TOP 200 kryptoměnami z hlediska objemu tržní kapitalizace