LBbroker

Klientské prostředí pro pořízení správu produktů

LBbroker umožňuje klientům správu svého produktového portfolia.

Dashboard

Rychlý přístup k základním informacím o stavu, vývoji a novinkách

Produkty

Jednoduchý nákup a prodej kryptoměnových produktů

Peněženky

Neproniknutelně zabezpečené prostředí pro držení pořízených produktů

Transakce

Přehledné souhrny transakcí v rámci účtu na platformě i mimo ni umožňují mít kontrolu nad svými aktivy

LBbroker poskytuje dva typy moderních produktů pro zhodnocení volných finančních prostředků:

Blockchainové

Umožňují pořízení a následné zhodnocení kryptoměn vydaných startupy s dokončeným produktem za účelem financování dalšího rozvoje vstupu na trh.

Tyto produkty přináší vysoký potenciál zhodnocení a vyšší míru rizika vzhledem k volatilitě kryptoměnového prostředí.

Dluhové

Příležitost podílet se na půjčce poskytnuté rozvíjejícím se společnostem za účelem jejich další expanze.

Tyto produkty přináší zajímavé střednědobé zhodnocení s nižší mírou rizika vzhledem k tomu, že financované společnosti se již nachází ve fázi rozšiřování svých podnikatelských aktivit.